LuxembourgCheKhabar

مردم به سختی می توانند یک دید کلی از تصمیمات مجلس داشته باشند !!

02.08.2023

در طول پنج سال گذشته، نمایندگان مجلس مانند گذشته کار کرده اند. آنها بیش از 4100 بار برای جلسات پارلمان یا جلسات کمیته باهم ملاقات کرده اند. بیش از 300 جلسه عمومی در این دوره قانونگذاری شمارش شد که یک سوم بیشتر از حد معمول است. اما ما بعنوان شهروندان هرگز از جزئیات همه جلسات خبر نداشته ایم.
به عنوان مثال، روز جمعه 21 جولای، هفت لایحه در دستور کار قرار گرفت. یکی در مورد مسکن مقرون به صرفه بود. در آنجا این سوال مطرح می شود که آیا کمیت به کیفیت بحث لطمه نمی زند؟
به گفته لوران شِک، دبیرکل اتاق نمایندگان: آنچه در مجلس تصمیم گرفته می شود زندگی روزمره ما را تعیین می کند. چگونه می توان این حجم از اطلاعات را به خارج منتقل کرد؟ مردم به سختی می توانند یک دید کلی از تصمیمات مجلس داشته باشند. من فکر می‌کنم باید بین تدوین و تصویب قوانین از یک سو و اعمال آن‌ها از سوی دیگر تمایز قائل شد، جایی که اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است که به شیوه‌ای سازنده و با ارتباطات لازم به این موضوع پرداخته شود. فراموش نکنیم که قوانین ریشه در زمان دارند."