LuxembourgCheKhabar

در دنیای سیاست، به افراد خارج از دنیای سیاست هم نیاز است

17.08.2023

اعلان‌های نامزدهای انتخابات مجلس 8 اکتبر با چند تاپیک جالب تزئین شده‌اند، با حضور ورزشکارانی مانند مندی مینلا و رافائل استاکیوتی در لیست‌ حزب  دموکرات ها (DP)، آشپز شیرینی‌پز ژان-مارک هوفمن در حزب سوسیال مسیحی خلق (CSV) و همچنین چند شحص معتبر در زمینه پزشکی.
لکس دلس، رئیس حزبدموکرات ها (DP)، اظهار می‌کند: ضمن ایجاد تأثیر تبلیغاتی نسبتاً چشم‌نواز، این نامزدها "نشان می‌دهند که در تمام بخش‌های جامعه حضور دارند".
به نظر او، "نیاز به افرادی خارج از دنیای سیاست نیز وجود دارد، تا نظرات دیگری در مسائل بزرگ داشته باشیم". در لیست حزب دموکرات ها در مرکز کشور، ژرارد شوکمل، پزشک متخصصی که در زمان شیوع ویروس کووید-19 شناخته‌شده بود، به چشم میخورد که اینگونه خود را معرفی میکند: "فرصتی را به خود داده‌ام تا در این رای گیری درگیر شوم. او می‌خواهد "که اهمیت بخش خصوصی را در زمینه بهداشت بهبود دهد، او به عنوان مثال، پیشنهادهای پزشکی غیرمتمرکز و مستقل از سلطه بیمارستان‌ها را می‌آورد و میگوئید: "این کار عملی است و مردم به آن نیاز دارند".
یک دکتر دیگر که از سال 2020 به خوبی قابل تشخیص بوده است، ژان-کلود اشمیت، مدیر اداره بهداشت، ارزش‌های حزب سوسیالیست ها (LSAP) را به عنوان "دسترسی جهانی به مراقبت‌های بهداشتی و عدم وجود پزشکی تجاری" تعریف می‌کند. او در همان منطقه انتخابی با همکار خود حضور دارد، اما برای حزب سوسیالیستی.
شخصیت‌های معروف می‌توانند نقش به سزای برای جذب مشارکت مردمی در انتخابات را داشته باشند.