LuxembourgCheKhabar

اپلیکیشن جدید با نام «Bloomin' Algae» برای تشخیص جلبک آبی

22.08.2023

به منظور درک بهتر پدیده سیانوباکتری، مدیریت آب و مدیریت مرکز علم و فناوری LIST اپلیکیشن مشترکی با نام «Bloomin' Algae» را راه اندازی کرده اند.
به لطف این پلتفرم، شهروندان می توانند مکانی را که جلبک های آبی دیده شده است گزارش دهند. کاربران برنامه همچنین می‌توانند عکس‌هایی را برای تأیید کشف خود آپلود کنند.
مقامات خاطرنشان می کنند که سیانوباکتری ها یک خطر بالقوه برای انسان و همچنین برای حیوانات و اکوسیستم هستند، بدون اینکه عواقب منفی آنها بر محیط زیست را فراموش کنند.