LuxembourgCheKhabar

ابهام زدای پس از قانونی شدن ماری جوانا

25.08.2023

لوکزامبورگ تا حدی مصرف شخصی ماری جوانا را قانونی کرده است. 
از ماه ژوئیه اجازه کشت ماری جوانا در خانه - حداکثر چهار گیاه در هر خانواده -  برای مصرف شخصی مجاز شده است، در حالی که همچنان تجارت و به همراه داشتن مقدار کمی در مکان های عمومی غیرقانونی است. 
حال این موضوع تبدیل به یک نگرانی برای قانونگذاران شده است به طور خاص در مورد تضمین پوشش بیمه در حین کار در صورت بروز حادثه بر اثر مصرف ماری جوانا زیرا بعد از مصرف "چند روز طول می کشد تا اثرات آن کاهش یابد" .
بنابراین برای یک طرفدار مصرف که مرتباً ماری جوانا می‌کشد، اگر فرمان را در دست بگیرد، وضعیت کنترل بر رانندگی برای او دشوار است. کلود هاگن، وزیر امنیت اجتماعی، خاطرنشان می کند که این مشکل مصرف کننده است. در صورت درگیری در یک حادثه در راه کار - که در قانون به عنوان یک حادثه در کار تلقی می شود - "سهل انگاری فاحش" می تواند در مورد کارمند مورد نظر اعمال شود.
وزیر همچنین اضافه می‌کند: این «اینکه راننده طبق قوانین راهداری جریمه شود، اما از طرف بیمه‌اش خسارات برای وی جبران شود، متناقض است».
کارمند مربوطه می تواند از بیمه حوادث بهره مند شود، مگر اینکه توسط پزشک تشخیص داده شود که مصرف داروی او باعث آسیب مورد نظر شده است. وزیر  وضعیت را در مورد بیمه حرفه‌ای خصوصی پیچیده‌تر می‌داند، می‌گوید: «ارزیابی بر اساس مورد به مورد انجام می‌شود». این بستگی به قراردادها و پوشش تعریف شده توسط بیمه گذار دارد.
ابهامات زیادی از این قبیل که مصرف کنندگان معمولی ماری جوانا در لوکزامبورگ را مجبور به فکر کردن می کند.