LuxembourgCheKhabar

موسسات فرهنگی چین از نظر نفوذ در لوکزامبورگ چه نقشی دارند؟

25.08.2023

جایگاه موسسات فرهنگی چینی مخصوصا در مورد موسسه کنفوسیوس در اخبار سیاسی بازگشته است.
موسسات فرهنگی چین از نظر نفوذ در لوکزامبورگ چه نقشی دارند؟ به طور گسترده این موضوع در مقاله ای در L'essentiel در نوامبر گذشته منتشر شد، این موضوع با یک سوال پارلمانی از نمایندگان پارلمان از حزب سبز مارک هانسن و جونا برنارد، که به ویژه حاکمیت و تامین مالی موسسه کنفوسیوس در دانشگاه لوکزامبورگ را زیر سوال می برند، به عرصه سیاسی بازمی گردد.
مؤسسه‌های کنفوسیوس که برای ترویج زبان و فرهنگ چینی ایجاد شده‌اند، در تیررس چندین کشور غربی قرار دارند و متهم به تبلیغات و حتی جاسوسی در شرایط جنگ تجاری با ایالات متحده و تنش‌های ژئوپلیتیکی هستند. 
طی چند سال اخیر، در کشور های (ایالات متحده، آلمان، بلژیک)، تعداد زیادی اعتراض صورت گرفت که گاه به تعطیلی مؤسسه‌های کنفوسیوس صورت گرفته است. این اتهامات اساساً به مسائل مربوط به محدودیت آزادی دانشگاهی، عدم شفافیت مربوط می شود. و خطر تأثیرگذاری بر فعالیت ها یا برنامه های دانشگاه های میزبان، که حالا نمایندگان مجلس لوکزامبورگ را نگران می کند.
وزیر آموزش ملی، کلود میش، توضیح میدهد: چنین چیزی در لوکزامبورگ اتفاق نیفتاده است: «تاکنون هیچ تلاشی برای نفوذ در محوطه دانشگاه شناسایی نشده است.  بخش آموزش در همه انجمن ها و موسسات خود نسبت به آزادی آکادميک، دقت علمی، محيطی بدون تبعيض و بی طرفی نظامی، مذهب  يا سياسی هوشيار است و همچنين تصريح مي‌کند که «مؤسسه‌ کنفوسیوس هيچ اختياری براي شرکت در تصمیم یا اجرای فعالیت ها یا رویدادهای دانشگاهی ندارد».
این در حالیست که بودجه این مؤسسه عمدتاً از چین تامین میشود و 123000 یورو توسط دانشگاه فودان در سال 2023 تخصیص داده شده است.