LuxembourgCheKhabar

استخدام اتباع خارجی در لوکزامبورگ ساده تر میشود

04.09.2023

از اول سپتامبر، لوکزامبورگ رویه ها کاریابی را برای کارگران واجد شرایط که از اتحادیه اروپا نیستند، ساده کرده است.
لوکزامبورگ با آگاهی از رسیدن به محدودیت های بازار کار خود، به ویژه برای "کار ماهر"، تصمیم گرفته است تا معیارهای استخدام خود را بازتر کند.
قانون ساده سازی استخدام کارگران ماهر از جمعه 1 سپتامبر به اجرا درآمد. دولت این امر را توجیه می‌کند: «بخش فناوری اطلاعات به‌ویژه تحت تأثیر قرار گرفته است، اما سایر بخش‌ها مانند بهداشت، مهندسی، امور مالی و حرفه‌های حمایت از کسب‌وکار و همچنین برخی از مشاغل ساخت‌وساز نیز از کمبود نیروی کار آشکار رنج می‌برند و در معرض خطر هستند».
دسترسی به بازار کار لوکزامبورگ به طور قابل توجهی برای اتباع کشورهای ثالث، یعنی خارج از اتحادیه اروپا، ساده شده است. وزارتخانه های کار و امور خارجه توضیح می دهند: «اعضای خانواده اتباع کشورهای ثالث که دارای مجوز اقامت لوکزامبورگ بر اساس الحاق خانواده هستند، پس از ورود مجاز به کار در لوکزامبورگ خواهند بود و بنابراین دسترسی آزاد به بازار کار خواهند داشت». 
همچنین دسترسی به بازار کار برای متقاضیان حمایت بین المللی که به مدت 6 ماه در جریان بوده اند و ذینفعان تعویق یا تعلیق اخراج که درخواست مجوز برای اقامت موقت دارند، تسهیل می شود.
توجه داشته باشید و فریب آژانس های تقلبی مهاجرت را نخورید، این شرایط فقط برای متقاضیان پناهندگی، دارنده گان اجازه اقامت و افرادی که از طریق الحاق به خانواده در لوکرامبورگ هستند تغییر کرده است پس هیچ آسان سازی در مراحل درخواست اقامت از طریق کار صورت نگرفته است.