LuxembourgCheKhabar

طرح کمک مالی جدید برای عایق سازی صوتی منازل

05.09.2023

به مالکان مسکن‌های واقع در مناطق اطراف فرودگاه فیندل این فرصت داده شده است که به شرایط خاصی تحت عنوان کمک‌های مالی دست یابند. این اطلاعات در یک اعلامیه از طرف دولت در روز سه‌شنبه منتشر شده است.
پروژه قانونی که یک رژیم جدید از کمک‌ها را برای بهبود عایق‌سازی صوتی ساختمان‌های مسکونی تعیین می‌کند، تصویب شده و بیش از 2600 آدرس اکنون واجد شرایط این کمک‌ها هستند. در این قانون جدید، عناصر جدیدی از ساختمان نیز به عنوان واجد شرایط در نظر گرفته شده است، که همچنین افزایش مقدار کمک‌ها را پیش‌بینی می‌کند. همچنین محدوده تحت پوشش را نیز گسترش داده است.
کسانی که از این کمک‌ها برخوردار می‌شوند، اکنون می‌توانند درخواست کمک مالی تا حداکثر 16,000 یورو برای یک خانه و 8,000 یورو برای یک آپارتمان برای بهبود عایق‌سازی صوتی خود ارائه دهند.
اطلاعات تکمیلی و فرم مورد نیاز برای درخواست از طریق وب‌سایت www.guichet.lu در بخش مسکن قابل دسترسی است.