آماده‌ کاهش شدید دما هستید؟

13.10.2023

آماده خداحافظی با هوای گرم تابستانی هستید؟ دمای هوا از این شنبه در لوکزامبورگ و کشور های هم مرز به شدت کاهش خواهند یافت، نه کم، بلکه به شدت سرد!

بعد از یک ماه سپتامبری نامتعارفانه گرم، ماه اکتبر نیز به نحو نامتعارفی آغاز شده است. دماهای تابستانی بیش از ۲۰ درجه سانتیگراد در طول چند روز گذشته در لوکزامبورگ وجود داشته و حتی این جمعه نیز همینطور خواهد بود، با حداکثر ۲۵ درجه سانتیگراد در سراسر کشور!

اما از روز شنبه، تابستان قرار است عزلت کند و پاییز با نیروی بیشتری وارد شود. دما در صبح به زیر ۱۰ درجه سانتیگراد و در بعدازظهر زیر ۲۰ درجه سانتیگراد نزول خواهد کرد، همراه با کمی باران.

در روز یکشنبه، آفتاب باز خواهد گشت، اما دما تنها حدود ۱۰ درجه سانتیگراد در بعدازظهر و در روز دوشنبه، پیش‌بینی می‌شود که جیوه دماسنج تا ۰ درجه سانتیگراد در صبح پایین بیاید. به اختصار، پوشیدن لباس‌های سبک به پایان رسیده و باید به سراغ کاپشن‌ها برویم تا با صبحگاه هایی که به تدریج سردتر می‌شوند مقابله کنیم!