بحران کمبود اسکان برای پناهندگان همچنان در لوکزامبورگ ادامه دارد

لوکزامبورگ - 24 نوامبر 2023

آخر هفته گذشته، سپاه آتش نشانی و نجات دوکال بزرگ (CGDIS) چادرهایی را برای پناهندگان در سالن 7 لوکس اکسپو برپا کرد.
این یک راه حل انتقالی برای مقابله با شروع هوای سرد است.  سالن لوکس اکسپو 7 پناهندگانی را در خود جای خواهند داد که در حال حاضر در خیمه های ساختمان تونی رولمن در کرچبرگ قرار دارند.
سالن 7 گنجایش 600 نفر را دارد. در حال حاضر 460 نفر، از جمله 140 کودک، در ساختار پذیرش اولیه در تونی رولمان، که از چادر تشکیل شده، اسکان داده شده اند.
انتقال این افراد به سالن 7 لوکس اکسپو از هفته آینده آغاز می شود. آنها تا پایان ژانویه 2024 در آنجا خواهند ماند.