احزاب CSV و DP برنامه دولت را تایید می کنند، مخالفان آن را "مبهم" می دانند

لوکزامبورگ - 24 نوامبر 2023


برنامه دولت جدید که روز چهارشنبه توسط نخست وزیر لوک فریدن ارائه شد، روز پنجشنبه با حضور نمایندگان  سیاسی در مجلس مورد بحث قرار گرفت. در پایان این مناظره، اکثریت CSV-DP با 35 رای موافق به دولت رای اعتماد دادند. و مخالفان رای مخالف دادند. 
اولین سخنران، رئیس گروه پارلمانی CSV، مارک اسپاتز بود: تقویت کشور، جمعیت و کاهش نگرانی ها و ترس های انباشته شده. مارک اسپاتز به طور مشخص تأکید کرد که عبارات "انسجام اجتماعی" و "گفتگوی اجتماعی" 101 بار در برنامه دولت ظاهر می شود. وی همچنین در سخنرانی خود به نکات خاصی در سیاست سلامت و قانون کار پرداخت. در مورد فقر و نابرابری، همانطور که لوک فریدن گفته بود، مارک اسپاتز مسکن را یک مشکل اساسی دانست و از اقدامات برنامه دولت در این زمینه استقبال کرد.
سپس صحبت به ژیل باوم، رئیس فراکسیون DP شد. وی همچنین در سخنان خود موافقت کرد که برای تحریک ساخت و ساز مسکن، لازم است یک بار دیگر در موردمزیت های مالیاتی که برای سرمایه گذاری افزایش یابد گفت که با این وجود، DP در دولت گذشته آن را محدود کرده بود. جای تعجب نیست که در اینجا نیز گروه او از برنامه دولت حمایت می کند. با این حال، ژیل باوم در ابتدای سخنرانی خود بیش از همه از کار دولت گذشته دفاع کرد و از شرکای سابق ائتلاف LSAP و سبزها برای همکاری عالی آنها تشکر کرد.
احزاب اپوزیسیون در مجلس هر یک به نوبه اهداف و برنامه های دولت جدید را زیر سوال بردند به دولت جدید رای اعتماد ندادند در  مقابل اکثریت CSV-DP با 35 رای موافق به دولت رای اعتماد دادند. باید نشست و دید که دولت جدید تا به چه حد به شعار های انتخاباتی خود عمل میکند و تا چه حد به اهداف و اقدامات خود پایبند خواهد ماند.