شرایط اسفناک زندگی در کمپ دون بوسکو

لوکزامبورگ - 24 نوامبر 2023


بیش از 2000 پناهنده که قبلاً وضعیت حمایت بین المللی را به دست آورده اند، هنوز در کمپ های پناهندگی زندگی می کنند. اما قادر نیستند در بازار نا به سامان مسکن لوکزامبورگ سقفی بالای سرشان پیدا کنند.
دون بوسکو باید درهای خود را در سال 2015 می‌بست، زمانی که سرسرا جدید لیلی آندن در کنار اش افتتاح شد. برای جلب توجه به شرایط اسفناک زندگی در دون بوسکو، پناهندگان سعی کردند خودشان با ONA، اداره ملی پذیرش، تماس بگیرند.
در فوریه دادخواستی را از طریق پست سفارشی برای اداره مهاجرت ارسال کردند. "که در آن طومار به مشکلات مسکن، آب، توالت و ... اشاره شده است. زیرا ساکنین دون بوسکو اگر مجبور به توالت یا دوش گرفتن باشند، باید به بیرون از کم مراجعه کنند زیرا گاهی اوقات آب قطع می شود و یا آب گرم نیست."
تا به امروز هیچ پاسخی به ایمیل ها و نامه ها داده نشده است. مردمی که در سرسرا دون بوسکو زندگی می کنند از شنیدن نشدنشان متاسفند. از یک طرف، آنها از اینکه در امنیت زندگی می کنند سپاسگزار هستند. اما از طرف دیگر آنها نیز دوست دارند مفید باشند، برای خود زندگی بسازند. اما به دلیل نداشتن دانش زبان این افراد نمی توانند بلافاصله وارد بازار کار شوند.