کاهش مالیات برای 5000 شرکت، از دست دادن درآمد جدید برای دولت

لوکزامبورگ - 29 نوامبر 2023

بلعکس آنچه این روز ها در شبکه های اجتماعی از روی نا آگهی و فقط برای کسب فالوور تبلیغ میشود، لوکزامبورگ بهشت مالیاتی برای شرکت ها و سرمایه گذاران است تا کارمندان و کارگران، با رای جدید دادگاه قانون اساسی در لوکزامبورگ و تصویب آن در کمیسیون مالی 5000 شرکت مالیات کمتری نسبت به قبل پرداخت خواهند کرد، و این میتواند کسری بودجه قابل توجهی برای دولت جدید به همراه آورد.
ما در اینجا در مورد شرکت های مالی با ترازنامه بین 350000 تا دو میلیون یورو صحبت می کنیم. تاکنون از نظر مالیات بر ثروت، بین شرکت‌های مالی و سایر شرکت‌ها، به عنوان مثال مشاغل صنایع دستی تفاوت وجود داشت. مالیات بر ثروت برای شرکت های مالی بالاتر بود. "برخی 4815 یورو  در سال مالیات می پردازند  و برخی دیگر 1605 یورو می پردازند."
پس از حکم دادگاه قانون اساسی، شرکت های مالی اکنون تنها حداقل مالیات یعنی 1605 یورو در سال را پرداخت می کنند.
این هزینه برای دولت چقدر خواهد بود؟
به دلیل این تصمیم چقدر درآمد از دست خواهد رفت؟
این بدان معنی است که مالیات این شرکت ها اکنون منظم خواهد شد: "بنابراین مالیات هایی که معلق هستند تنظیم می شوند. مالیات هایی که می آید، یعنی پیش پرداخت هایی که برای این دسته از شرکت ها پرداخت می شود. در حال حاضر توسط سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد که به این معنی است که آنها کمترین نرخ را در آینده پرداخت خواهند کرد."
حدود 5000 شرکت تحت تأثیر این حکم قرار دارند اکنون 3210 یورو مالیات کمتر پرداخت خواهند کرد. بنابراین این ضرر معادل 16 میلیون یورو در سال برای دولت خواهد بود.