اخطار : حضور بالقوه باکتری اشرشیاکُلی در این محصول لبنی

لوکزامبورگ - 4 دسامبر 2023

اداره دامپزشکی و غذای لوکزامبورگ با انتشار بیانیه ای از فراخوان این محصول در لوکزامبورگ خبر داد.
به دلیل وجود احتمالی باکتری اشرشیاکُلی، در برند شناخته شده "Tomme Savoie Fermière IGP 29.1% MG" که به صورت عمده بین 29 اکتبر تا 29 نوامبر فروخته شده است، نباید مصرف شود.
پنیر "Tomme Savoie Fermière IGP 29.1% MG" در سوپرمارکت های مَتچ فروخته می شود. با این حال نمی توان نادیده گرفت که این پنیر در سایر مراکز فروش نیز فروخته شده باشد.
این اداره یادآوری می کند که باکتریاشرشیاکُلی می تواند باعث موجب مسمویت غذایی و اسهال شود که احتمالاً با تب همراه است که می تواند منجر به عوارض شدید کلیوی در کودکان خردسال شود.