افزایش شدید تعداد موارد ویروس سنسیشیال تنفسی نسبت به کووید

لوکزامبورگ - 4 دسامبر 2023

موارد کووید-19 و آنفولانزا در هفته گذشته در حال افزایش است در حالی که موارد ویروس سنسیتیال تنفسی به شدت افزایش یافته است.
در هفته گذشته، تعداد افراد مبتلا به ویروس سنسیشیال تنفسی اعلام شده توسط آزمایشگاه ها به 100 مورد در لوکزامبورگ افزایش یافت در حالی که تنها 55 مورد در هفته قبل تر بود. که نشان دهنده افزایش 82 درصدی است، وزارت بهداشت در گزارش هفتگی خود در مورد سیر تحول عفونت های حاد تنفسی اشاره کرد.
 ویروس سنسیتیال تنفسی شایع ترین علت عفونت های تنفسی در کودکان خردسال در سراسر جهان است. این ویروس که بسیار مسری است، عمدتاً نوزادان زیر دو سال را مبتلا می کند.
تعداد افراد مبتلا به کووید به میزان کمتری افزایش یافت و به 319 مورد رسید در مقایسه با 259 مورد هفته قبل تر که این نشان دهنده افزایش 23 درصدی است.
نرخ مثبت بودن کم و بیش بدون تغییر در 22٪ باقی می ماند. غلظت ویروسی شناسایی شده در فاضلاب اندکی افزایش یافته است.
در مورد سوژه آنفولانزا نیز، تعداد موارد آنفولانزا اعلام شده توسط آزمایشگاه ها به 43 مورد افزایش یافته است که در مقایسه با 24 مورد هفته قبل تر، 79 درصد افزایش یافته است.