کمک برای خرید خودروهای الکتریکی و پنل های خورشیدی تمدید شد

لوکزامبورگ - 15 دسامبر 2023

لوک فریدن از تمدید اقدامات موقت زیست محیطی تا 30 ژوئن 2024 یعنی چند ماه  دیگر خبر داد.
کمک های در نظر گرفته شده به مسکن سبز تمدید خواهد شد. لوک فریدن، نخست وزیر جدید، اعلام کرد یارانه های کلیمابونوس که برای تشویق نصب پنل های خورشیدی و جایگزینی سیستم های گرمایش قدیمی با پمپ های حرارتی در نظر گرفته شده است، در نهایت تا 30 ژوئن 2024 باقی خواهد ماند. شرکای اجتماعی به طور مشخص تصمیم گرفته بودند که آستانه برق را که بالاتر از آن مشمول مالیات بر درآمد فتوولتائیک است، افزایش دهند.
این اقدامات که در چارچوب آخرین مذاکرات سه جانبه در آوریل انجام شد، قرار بود در پایان دسامبر  2023 به پایان برسد. این تمدید "باید به دولت جدید فرصت دهد تا در مورد آنها تجدید نظر کند یا حتی معیارهای اجتماعی جدیدی را معرفی کند". هدف همچنان «تشویق سرمایه‌گذاری» در انتقال انرژی است، اما مقامات اجرایی در حال بررسی انجام این کار «به شیوه‌ای هدفمندتر» هستند.
کمک برای خرید خودروهای برقی و دوچرخه و همچنین نصب ایستگاه های شارژ نیز که تا ماه مارس برنامه ریزی شده بود تا پایان ژوئن 2024 تمدید خواهد شد. لوک فریدن خلاصه می‌کند که تمام این معیارهای سبز «باید در پرتو تجربه‌های اکتسابی بازنگری شوند».