تورم، مسکن و مهاجرین مردم لوکزامبورگ را نگران کرده است

لوکزامبورگ - 20 دسامبر 2023

به تازگی یک یوروبارومتر Eurobarometer در مورد نگرانی های اروپایی ها به ویژه به شرایط زندگی در لوکزامبورگ منتشر شده است.
علیرغم نگرانی های ابراز شده توسط شرکت کنندگان، 9 نفر از هر 10 لوکزامبورگی وضعیت کشور را "خوب" توصیف می کنند. یک نکته مثبت به ویژه توسط جوانان.
آنها همچنین بیشتر از نسل های قدیمی تر و همچنین بیشتر از کشورهای همسایه به روح اروپایی اعتقاد دارند. همان طور که رئیس هیئت لوکزامبورگ در کمیسیون اروپا، اشاره می کند، ساکنان لوکزامبورگ همچنان «طرفدار اروپا» هستند.
با این حال، چشم انداز آینده حتی در میان لوکزامبورگی ها کاملا محتاطانه است: "ما باید این موضوع را جدی بگیریم. جای تعجب نیست که این مسکن و تورم است که بزرگترین نگرانی در بین همشهریان ما است و این موضوع همچنان تغییر نکرده است".
جرم و جنایت نیز در نتایج کاملاً تکرار می شود، احتمالاً این به دلیل موضوع حضور بیش از حد مهاجران است که همچنین بسیاری از ساکنان لوکزامبورگ را نگران می کند، "موضوعی که باید در انتخابات بعدی اروپا مورد بحث قرار گیرد"، به گفته رئیس هیئت لوکزامبورگ که خواستار شفافیت بیشتر در سخنرانی ها است: "در مورد چه کسانی صحبت می کنیم، چه کسانی پناهنده و چه کسانی مهاجر هستند، لوکزامبورگ چه مزیت های می تواند داشته باشد و برای استقبال از این افراد چه کار باید بکند؟" به طور کل لوکزامبورگ و دیگر کشور های ارپایی قصد دارند موضع های سختگیرانه تری در برابر مهاجرین داشته باشند.
مذاکراتی که در حال حاضر به طور فشرده در بروکسل در حال انجام است. مقامات امیدوارند حداکثر تا آغاز سال آینده توافقی در مورد مهاجرت در سطح اروپا حاصل شود.