حداقل مالیات جدید به زودی در لوکزامبورگ تصویب می شود

لوکزامبورگ - 20 دسامبر 2023

قانون تعدیل مقیاس مالیاتی در مجلس به رای گذاشته می شود. کمیسیون مالی مجلس به تازگی گزارش خود را ارائه کرده است.
همزمان در هفته آینده نمایندگان به لایحه ای با هدف تعیین حداقل مالیات بر شرکت های بزرگ 15 درصد نیز رأی خواهند داد. 
دستورالعمل اروپا بر اساس ابتکار OECD باید قبل از 31 دسامبر اجرا شود. این در حالی است که فقط مربوط به شرکت های بزرگ با گردش مالی 750 میلیون یورویی است.
وزیر دارایی گفت: "ما مجموعه ای از شرکت های بزرگ با گردش مالی 750 میلیون یورویی در لوکزامبورگ داریم که مشمول حداقل مالیات 15 درصدی خواهند بود.  این امر برای پیش بینی پذیری ترتیبات مالیاتی و شفافیت برای تضمین رقابت پذیری کشور ما ضروری است."
این قانون برای اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اتحادیه اروپا است. تنها چند کشور مانند پرتغال، اسپانیا یا لهستان باقی مانده اند که امسال برنامه ای برای اعمال این دستورالعمل ندارند.
هفته آینده گزارش این قانون باید در کمیته مالی بررسی شود و قرار است رای گیری در مجلس برگزار شود. این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده یک درصد بیشتر خواهد شد یعنی تخفیف مالیاتی که امسال توسط دولت قبلی اعمال شده بود به حال قبلی بازخواهد گشت، برای مثال مالیات بر ارزش افزوده خدمات نرمال از 16 دصد در سال آینده به 17 درصد باز خواهد گشت.