سیاست مهاجرت "مستمر" و سختگیرانه تر خواهد بود

لوکزامبورگ - 11 ژانویه 2024

لئون گلودن Léon Gloden وزیر داخله قصد ندارد در سیاست مهاجرتی دولت جدید وقفه ایجاد کند.
مارک لیز Marc Lies  (CSV)، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس، اطمینان می دهد: «در مقایسه با سیاست مهاجرتی که در سال های اخیر انجام شده است (منظور سیاست وزیر سابق سوسیالیست ژان آسلبورن است)، همه چیز به طور مداوم مانند قبل انجام خواهد شد، هیچ گسست یا تغییر اساسی وجود نخواهد داشت. 
لئون گلودن وزیر داخله از حزب CSV مسئول سیاست پناهندگی است، در حالی که همکارش مکس هان Max Hahn از حزب DP مسئول ساختارهای پذیرش و ادغام پناهنگان است. بر اساس گزارشی که مارک لیز تهیه کرده است، او قصد دارد "رویه های خاصی را در مورد بازگشت احتمالی یا دیپورت پناهجویان را به کشور مبدا، با احترام و کرامت برای متقاضیان، بهبود بخشد." «افرادی که احتمال دارد شرایط پناهندگی را برآورده کنند باید برای ادغام کمک شوند. لئون گلودن هفته گذشته در مصاحبه با L'essentiel گفت: برای متقاضیان پناهندگی که پرونده آن ها رد شده است، وظیفه ما در دولت این است که با قاطعیت باید به آنها کمک کنیم تا به کشورشان بازگردند.