بتل سیاست شهرک سازی اسرائیل را محکوم می کند

لوکزامبورگ - 11 ژانویه 2024

رئیس دیپلماسی لوکزامبورگ در دیدار از فلسطین و اسرائیل در رام الله گفت که استعمار مانعی برای حل مناقشه است.
زاویر بتل پس از بازدید از کیبوتس اسرائیل که در حمله حماس (گروهی که در لیست تروریست آمریکا و اروپا قرار دارد) قربانیهای زیادی به جای گذاشت، از فلسطین نیز بازدید کرد. وزیر امور خارجه از اردوگاه پناهندگان عماری و زیرساخت های درمانی آن نیز بازدید کرد.
رئیس دیپلماسی لوکزامبورگ در رام الله با محمد اشتیه نخست وزیر فلسطین و ریاض المالکی وزیر امور خارجه و دیگر شخصیت های جامعه فلسطین دیدار کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی، زاویر بتل در طول گفتگوهای خود، "ضرورت مطلق آتش بس فوری بشردوستانه" را یادآور شد. وی بار دیگر به دلبستگی لوکزامبورگ به راه حل دو دولتی اشاره کرد.
معاون نخست‌وزیر لوکزامبورگ همچنین «سیاست شهرک‌سازی‌های دولت اسرائیل را که یکی از موانع اصلی راه‌حل دو کشور است، محکوم کرد». وی همچنین بر اهمیت سازماندهی به موقع انتخابات دموکراتیک در فلسطین تاکید کرد.