فعالیت‌های غیرقانونی خدمات جنسی در منازل لوکزامبورگ

لوکزامبورگ - 23 ژانویه 2024

یک مرکز خدمات جنسی در تریرآلمان به مدت پنج سال خدمات اسکورت دختران را به صورت خصوصی در منازل لوکزامبورگ را ارائه می‌داد، در حالی که در لوکزامبورگ مرکز خدمات جنسی یا اسکورت دختران برای جشن ها و پارتی های خصوصی غیرقانونی است. اولین دستگیری در سال 2018 برای این مورد صورت گرفت. در نهایت، شش نفر در اوایل سال 2023 به جرم فعالیت مسالمت‌آمیز، قاچاق انسان و پولشویی در دادگاه محلی لوکزامبورگ محکوم شدند. این شش نفر شامل سه زن در سمت‌های مدیریتی و سه راننده بودند.
تمام افراد متهم به مجازات حبس با قرار تعلیق محکوم شدند. با این حال، آنها اعتراض کرده و ادعا کرده‌اند که نمی‌دانستند بازدیدهای مشابه در منازل در لوکزامبورگ غیرقانونی است.
به تازگی، دادگاه دوم این پرونده آغاز شده و متهمان امکان ارائه دفاع خود را دارند.