یک دندانپزشک در لوکزامبورگ برای مادام العمر از فعالیت ممنوع شد

لوکزامبورگ - 23 ژانویه 2024

با محکومیت شورای عالی انضباطی کالج پزشکی، یک دندانپزشک از 30 ژانویه دیگر  در لوکزامبورگ اجازه فعالیت ندارد.
دکتر پاتریس ماتیوزی Patrice Mattiuzzi تقریباً 10 سال در لوکزامبورگ به حرفه دندانپزشکی مشغول است. از 30 ژانویه، او باید برای همیشه مطب خود را در Bertrange تعطیل کند و پس از محکومیت خود توسط شورای عالی انضباطی دانشکده پزشکی در 20 دسامبر، دیگر هرگز نمی تواند حرفه دندانپزشکی را در لوکزامبورگ انجام دهد.
علاوه بر این، دادستان تأیید کرد که شکایت دیگری علیه این دندانپزشک در فوریه 2017 ثبت شده است. صندوق ملی بهداشت (CNS) از او به دلیل جعل و کلاهبرداری شکایت کرده است که تحقیقات در این مورد همچنان ادامه دارد.
اولین بار در سال 2017 گزارش تخلفات این دکتر توسط دستیار وی در آن زمان به بازرسی بهداشت گزارش داده شد. 
به گفته وی اشتباهات جدی به طور سیستماتیک انجام شد. برای بیماران مختلف از تجهیزات مشابه استفاده می شد. او همیشه از ارزان ترین ابزار و مواد استفاده می کرد. دستیار سابق گواهی می دهد که مشتریان درمان هایی دریافت می کردند که ضروری نبودند. یک بار مطب نیز برای مدت کوتاهی توسط بازرسی بهداشت بسته شد زیرا دستگاه استریل ساز ابزار کار نمی کرد.
آنچه در این مورد قابل توجه است این است که پزشک قبلاً از سال 2022 از فعالیت در فرانسه منع شده است. در سال های 2011 و 2020، پزشک در فرانسه مورد پیگرد قانونی قرار گرفت، به ویژه به دلیل صدور فاکتورهای جعلی برای بیماران خود. 
هیچ سیستم فرامرزی در اروپا وجود ندارد که پزشکانی را که مجوز طبابت آنها در یک کشور عضو لغو شده است، از ادامه کار در کشور عضو دیگر جلوگیری کند.