دوره های آموزشی کمک های اولیه برای اختلالات و بیماری های روانی

لوکزامبورگ - 23 ژانویه 2024

لیگ بهداشت روانی لوکزامبورگ مایل است تا آگاهی را در میان هر چه بیشتر مردم افزایش دهد تا بتواند به کسانی که به آن نیاز دارند کمک کند و سلامت روان جامعه در لوکزامبورگ را تقویت کند.
به عنوان مثال، در صورت حمله پانیک عصبی چه باید کرد؟ اگر یکی از اطرافیان حالش خوب نیست چه باید کرد؟ و اگر فردی بخواهد به زندگی خود پایان دهد چه رفتاری باید اتخاذ کنید؟ همه این موقعیت ها را می توان تا حدی با کمک های اولیه قبل از مداخله متخصصان خنثی کرد.
چنین وضعیتی به راحتی مانند شکستگی پا یا حمله قلبی قابل مشاهده نیست، اما زمانی که فرد یاد می گیرد علائم را بشناسد و در مورد این بیماری ها بداند، به وضوح می تواند برای کمک به فرد مضطرب اقدام کند.
لیگ بهداشت روانی لوکزامبورگ دوره های کمک های اولیه را برای سلامت روان ارائه می دهد. در حین یادگیری عکس العمل های مناسب در صورت بروز علائم در یک فرد، یک عزیز یا حتی یک غریبه، با بیماری های روانی آشنا خواهیم شد.
دوره ها برای همه آزاد است، ثبت نام در سایت www.prevention-psy.lu انجام می شود. با این حال، برای سال 2024، به نظر می رسد همه برنامه ها کامل شده است.

در صورت نیاز از کجا می توانید کمک بگیرید؟
کودکان و نوجوانان می توانند با "Kanner-a Jugendtelefon"، شماره تلفنی که ویژه آنهاست: 116111 تماس بگیرند.
سازمان CePAS همچنین نقاط تماس را در مدارس و دبیرستان ها ارائه می دهد.
بزرگسالان می توانند با شماره 454545 SOS Détresse تماس بگیرند.
در صورت آزار و اذیت، انجمن Mobbing asbl برای گوش دادن در دسترس است.
سایت www.prevention-suicide.lu همچنین تمام نقاط تماس در لوکزامبورگ را برای افراد ذینفع گرد هم آورده است.
اگر افکار خودکشی دارید، در هر زمانی با پلیس 113 تماس بگیرید.