لوکزامبورگ در میان کم فسادترین کشورهای دنیا

لوکزامبورگ - 31 ژانویه 2024

سازمان شفافیت بین‌الملل شاخص ادراک فساد دولت ها در سال 2023 را منتشر کرد که شاخص اصلی فساد در بخش دولتی در سطح جهان است.
در این رده بندی از 180 کشور، لوکزامبورگ با امتیاز 78 در رتبه نهم بین کم فسادترین کشورها قرار دارد و نسبت به سال 2022 یک رتبه بیشتر کسب کرده است.
شاخص ادراک فساد را  بین 180 کشور در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می کند.
بیش از دو سوم کشورهایی که امتیاز زیر 50 را کسب کرده اند، نشان دهنده مشکلات جدی فساد هستند. 
نویسندگان این رتبه بندی تضعیف سیستم های قضایی در بسیاری از کشورها را یک مشکل بزرگ می دانند. سران دولت ها و کشور ها، خواه اقتدارگرا یا حتی دموکراتیک، تلاش می کنند تا عدالت را در کشورهای خود تضعیف کنند. این منجر به افزایش خطر فساد در ایالت های مربوطه می شود، زیرا مفسدان عواقب کمتری برای ترس دارند.
کشورهایی که امتیاز بالایی دارند و در نتیجه فساد در آنها نسبتاً پایین است، باید با مشکل فسادی که در امتیاز آنها منعکس نمی شود مبارزه کنند. شرکت های چند ملیتی که مقر آنها در این کشورهاست در پرونده های فساد بین المللی و فرامرزی متعددی دخیل هستند. به عنوان مثال، زمانی که این شرکت ها برای کسب مزیت تجاری به مقامات دولتی یا مقامات کشورهای دیگر رشوه می دهند.
ایران در رتبه 24، عراق در رتبه 23، افغانستان در رتبه 20، سوریه در رتبه 13 ... , سومالی با امتیاز 11 در انتهای رده بندی قرار دارد و به نظر می رسد فاسدترین کشور دنیا باشد. از سوی دیگر، دانمارک با امتیاز 90 در رتبه اول قرار دارد و از این رو کم فسادترین کشور محسوب می شود.