ادامه بحث قانون ممنوعیت تکدی گری در صحن مجلس

لوکزامبورگ - 31 ژانویه 2024

وزیر امور داخله، لئون گلودن Léon Gloden، مجدداً در این هفته نظرات قانونی را در اختیار کمیته های مربوطه پارلمان قرار خواهد داد که بر اساس آنها مقررات پلیس شهر لوکزامبورگ را در مورد ممنوعیت تکدی گری تصویب کرده است.
علیرغم سخنرانی، سون کلمنت Sven Clement، نماینده دزدان دریایی، از بحران نهادی بین قوه قضاییه و قوه مجریه بر سر ممنوعیت گدایی، لوک فریدن Luc Frieden نخست وزیر نخواست اجازه دهد این بیانیه در تصمیم دولت لغزشی ایجاد کندد. وزیر امور داخله، و همچنین مقامات شهرداری شهر لوکزامبورگ، نظرات قانونی که از تصمیم آنها حمایت میکند دریافت کرده اند.
اما دادستانی لوکزامبورگ به نوبه خود منع تکدی گری ساده را مبنای قانونی در قانون جزا نمی داند.
بنابراین، به گفته لوک فریدن، این یک موضوع تفسیری از قانون است، که در قانون غیرعادی نیست. به گفته نخست وزیر که بر میزان ارزش گذاری و دفاع از حاکمیت قانون و عدالت مستقل تأکید میکند، در صورت وجود ابهامات، مجلس می تواند اصلاحاتی را از طریق اصلاح قانون جزا انجام دهد.
با گذشت دو هفته از آغاز مرحله سرکوبگرانه ممنوعیت تکدی گری در پایتخت، مقامات آمار مشخصی از مداخلات پلیس را ندارند.
به گفته وزیر کشور لوکزامبورگ، ماموران پلیس با یونیفرم همراه با سگ ها و همچنین ماموران پلیس لباس شخصی در خیابان های شهر لوکزامبورگ گشت زنی می کنند تا با مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و تکدی گری تهاجمی و سازمان یافته مبارزه کنند.