به زودی فاز آزمایشی شاتل های بدون راننده در بلوال برای جایگزینی در ناوگان حمل و نقل عمومی

لوکزامبورگ - 31 ژانویه 2024

در میان دستاوردهای مورد انتظار از شرکت ملی راه آهن لوکزامبورگ CFL در سال 2024، معرفی شاتل های بدون راننده تا اواسط سال است.
نه، فقط 275 کیلومتر راه آهن لوکزامبورگ نیست که توجه CFL را به خود جلب می کند. این شرکت در زمینه مسائل حرکتی، مانند تعهد خود به اشتراک گذاری خودرو از طریق پیشنهاد فلکس Flex، اقدامات دیگری را نیز در نظر دارد. اما سال 2024 باید مرحله جدیدی را با شروع اولین شاتل های خودران با آرم شرکت رقم بزند.
بیش از یک سال پیش، این شرکت علاقه خود را به این نوع خودروهای (بدون راننده) تولید شده توسط HMI در استرالیا ابراز کرده بود. 
اما قبل از استقرار سایر شاتل ها از این نوع، دفتر و منطقه دانشگاه به عنوان یک محیط آزمایشی عمل خواهد کرد. 
اما CFL در این زمینه پیشگام نبوده است. شهر Esch-sur-Alzette این نوع حمل و نقل عمومی کوچک را از سپتامبر 2022 (معروف Uelzechtmobil!) اتخاذ کرده بود. همچنین در خیابان های پایتخت بود که اولین شاتل ها در لوکزامبورگ ظاهر شدند. بنابراین، از Pfaffenthal تا Grund، این وسیله نقلیه الکتریکی و خودمختار بیش از پنج سال است که در جاده های پایتخت هستند. گویا این شاتل های بدون راننده هوشمند قرار است به زودی جای اتوبوس های شهری را با راننده بگیرد.