شو رادیویی همزبان

شو رادیویی همزبان


برنامه رادیویی آموزشی همراه با کمی طنز و مصاحبه های دوستانه مخصوص فارسی زبانان مقیم لوکزامبورگ کاری از انجمن سیمرغ به کارگردانی و نویسندگی احسان تاری نیا

برای ادامه فعالیت های انجمن و این سایت لطفا با کمک های مالی از ما حمایت کنید

کمک مالی از طریق پی پال