علمی


علمی


11.06.2021

لوکزامبورگ به ابتکار "جزایر انرژی" پیوست ... ادامه مطلب


10.06.2021

خورشید گرفتگی جزئی در لوکزامبورگ ... ادامه مطلب


26.05.2021

نظرسنجی اخیر نشان می دهد اکثر ساکنان لوکزامبورگ به علم اعتماد دارند ... ادامه مطلب


03.05.2021

سبی (cebi) مرکز تحقیقاتی صنعتی جدیدی را در اشتینزل افتتاح کرد ... ادامه مطلب


29.04.2021

فن آوری های مدرن برای کمک به کشاورزان و تولید کنندگان شراب ... ادامه مطلب

برای ادامه فعالیت های انجمن و این سایت لطفا با کمک های مالی از ما حمایت کنید

کمک مالی از طریق پی پال