برای ادامه فعالیت های انجمن و این سایت لطفا با کمک های مالی از ما حمایت کنید

کمک مالی از طریق پی پال
مراسم و اعلان ها


مراسم و اعلان ها


07.05.2021

کنسرت هزار نفره، 21 می در لوکزامبورگ ... ادامه مطلب


03.05.2021

اعتراض و گردهمایی برای شفافیت و دسترسی به اطلاعات امروز در مقابل اتاق نمایندگان ... ادامه مطلب