پائولت لنرت اولین دوز Pfizer خود را دریافت کرد


12.05.2021

چهارشنبه 12 مه 1:15 بعد از ظهر اولین دوز Pfizer برای Paulette Lenert وزیر بهداشت تزریق شد.

کمتر از یک هفته پس از نخست وزیر زاویر بتل ، نوبت به وزیر بهداشت رسیده است که اولین دوز واکسن خود را دریافت کند. در حالی که رئیس دولت با AstraZeneca واکسینه شده بود ، پائولت لنرت 52 ساله تزریق واکسن BioNTech / Pfizer را انجام داد.