کیت های تست سریع کرونا که باید در اختیار مشاغل قرار گیرد


28.04.2021

از 15 میلیون کیت آزمایش سریع سفارش داده شده توسط دولت ، 6 میلیون مورد آن مختص شرکت ها و کارمندان آنها است.

پس از پرس و جو ، وزیر کار دان کرش تأیید کرد که آزمایشات سریع از ماه مه در دسترس همه کارمندان قرار خواهد گرفت.

علاوه بر کارمندان ، کارمندان دولت و کارگران خود اشتغال نیز می توانند از این آزمون ها بهره مند شوند. هدف این است که هر کس این امکان را داشته باشد که هفته ای دو بار خود را به صورت داوطلبانه آزمایش کند.

دولت در حال حاضر بر روی مفهوم توزیع کلی کار می کند. به عنوان مثال ، هنوز تصمیم گرفته نشده است كه آیا كارمندان مستقیماً آزمایشات را دریافت می كنند یا به كارفرمایان مربوطه می دهند.