کشف آثار باستانی از زمان سنت ویلیبرورد در شهر اشترناخ


28.04.2021

طبق منابع RTL ، مرکز ملی تحقیقات باستان شناسی با علامت مختصر CNRA ، آثار به جا مانده از قرن هفتم را در پشت "Petite Marquise" در Echternach کشف کرد.

بنابراین یادگارها به دوران سنت ویلیبرورد برمی گردد. آنها حاوی آثاری از پایه های قدیمی و همچنین مواردی از خندق سابق هستند که پارامتر را ایمن می کند.علاوه بر این ، آنها یادگاری هایی از زمان اوایل روم را پیدا کردند که کنت زیگفرید مسئول صومعه Echternach بود. آثار یک ساختمان و دیوار اطراف آن کشف شد.آشکار است که این سایت قربانی آتش سوزی در قرن پانزدهم شده است ، اما قسمتهایی از آن به خوبی حفظ شده است. باستان شناسان در این مکان سکه و یک حلقه طلایی پیدا کردند.منابع RTL همچنین اعلام کردند که به احتمال زیاد کمیسیون میراث ملی مسئولیت کشف را بر عهده خواهد داشت و به طور بالقوه می توان این مکان را به عنوان یک اثر ملی اعلام کرد.