دوچرخه سواری پس از برخورد با اتومبیل دچار آسیب دیدگی جدی می شود


29.04.2021

کمی بعد از ساعت 1.00 بعد از ظهر در روز چهارشنبه ، یک دوچرخه سوار در نزدیکی میدان دور رامبروچ به شدت مجروح شد.

گزارش خدمات اضطراری ، تیم های واکنش اضطراری از Es-sur-Alzette به محل حادثه فراخوانده شدند.حوالی ساعت 11.30 صبح ، یک تصادف جاده ای دیگر بین مومپاچ و اسویل رخ داد. در این روند یک نفر زخمی شد.