هفده مورد مثبت کووید در پناهگاه بی خانمان وانتراکتیون


30.04.2021

خدمات حمایتی و پناهگاه بی خانمان "Wanteraktioun" به دلیل بحران سلامتی تا پایان ماه ژوئن تمدید شده است.

از زمان آغاز مجدد این موسسه در نوامبر 2020 ، حدود 1200 نفر از پشتیبانی موجود استفاده کرده اند.

تا به امروز ، 17 نفر در پناهگاه تست کرنا آنها مثبت بوده است.

وزیر کورین کاهن گفت: در پاسخ به سوال مسئول پارلمان پاول گالس ، نماینده CSV ، سلامت روان مشتریان در نتیجه بیماری همه گیر رنج برده است ، زیرا زندگی روزمره آنها وارونه شده است.

Wanteraktioun یک جلسه مشاوره پزشکی رایگان هفتگی ، همراه با صلیب سرخ ، که همچنین آزمایشات رایگان HIV و سفلیس گرفته خواهد شد ، برگزار می کند. وزارت خانواده و ادغام،  پناهگاه Findel را در کنار داوطلبان خیریه Dräieck مدیریت می کند.