دادخواست برای جلوگیری از حمل و نقل طولانی مدت دام


01.05.2021

انجمن کشاورزان جوان لوکزامبورگ "Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren" با طرح دادخواست خواستار ممنوعیت ذبح گاوهای لوکزامبورگ در کشتارگاه هایی شد که از نظر استاندارد اتحادیه اروپا تأیید نشده اند.

در بحث پرورش ، نگهداری و ذبح دام به طور کلی لوکزامبورگ دارای استانداردهای بسیار بالایی است. انجمن کشاورزان جوان اظهار داشت که آنها مایلند به نفع حمایت از حیوانات عمل کنند و خواستار ممنوعیت حمل و نقل و ذبح گاوهای لوکزامبورگ در کشورهای غیر اتحادیه اروپا هستند و این استانداردهای کیفی را رعایت نمی کنند. 

این دادخواست در حال حاضر بیش از 3000 امضا در وب سایت اتاق نمایندگان به دست آورده است. علاوه بر این ، "Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren" فراخوان ارتقا  پرواربندی و بازاریابی محلی دامهای لوکزامبورگ را صادر کرده است.

حمل و نقل گاو با کشتی - همانطور که اخیراً با انسداد کانال سوئز مشخص شد - سالانه میلیون ها حیوان را تحت تأثیر قرار می دهد ، که در شرایط نامناسب از اروپا به خاورمیانه منتقل می شوند.

برخی از کشورها مانند انگلستان و استرالیا اقداماتی را برای تنظیم شرایط صادرات حیوانات زنده اعلام کرده اند. دولت انگلیس اخیراً مشورتی را در مورد ممنوعیت صادرات حیوانات زنده برای پرواربندی یا کشتار با هدف کاهش رنج حیوانات آغاز کرد.