مصدوم شدن یک موتورسوار بر اثر لیز خوردن


03.05.2021

این حادثه اوایل عصر روز یکشنبه بین شلمسمت و کورتم رخ داد.

نیروهای اورژانس محلی و اولین پاسخ دهندگان برای کمک رسانی به محل فراخوانده شدند.


در آن سوی کشور نیز ، نیروهای آتش نشانی گزارش دادند که حوالی ساعت 8.30 شب ، اتومبیلی در Aire de Berchem شعله ور شد. در جریان این حادثه هیچ کس آسیب ندید.