پسر 10 ساله ای در پی گاز گرفتن سگ در بیمارستان بستری شد


03.05.2021

پسری در اول ماه مه حدود ساعت 13:30 در نزدیکی "کمپینگ د لا سور" توسط سگ گزیده شد.

این سگ نه قلاده بسته بود و نه طناب و صاحبش را هیچ کجا نمی توان یافت. پسربچه پس از گاز گرفتن از ناحیه بازو به بیمارستان آورده شد.

پلیس دیکیرچ اکنون در جستجوی شاهدان در رابطه با این حادثه است. در صورت داشتن اطلاعاتی در ر این رابطه از طریق تلفن 244801000 یا از طریق ایمیل Police.DIEKIRCHVIANDEN@police.etat.lu با پلیس تماس بگیرید.


مشخصات سگ :

طبق اطلاعات اولیه ، سگ نسبتاً بزرگ و نوعی سگ کوهستانی برنی است. ارتفاع آن 80 سانتی متر و خز بلند خاکستری ، قهوه ای و سیاه است.