چاقو کشی منجر به قتل در بونووا با حضور متهمان بازسازی شد


03.05.2021

در ژانویه امسال ، یک جوان 18 ساله بر اثر حمله چاقو در بونووا به قتل رسید.

روز دوشنبه ، بازسازی حمله در محل جنایت انجام شد. هر دو متهم در جریان تحقیقات حضور داشتند و اعضای دادستانی و همچنین پلیس به آنها پیوستند.

هدف از بازسازی این است که درک بهتری از آنچه در 26 ژانویه اتفاق افتاده است ، انجام دهند.

تحقیقات هنوز ادامه دارد ، در حال حاضر یک جوان 15 ساله و یک جوان 17 ساله مظنون به قتل هستند. هر دو پس از حمله در ژانویه دستگیر شدند.