پلیس در طول یک هفته 120 مورد تخلف Covid را ثبت کرده است


04.05.2021

هفته گذشته ، پلیس حدود 300 کنترل در زمینه محدودیت های Covid انجام داد.

هفتاد درصد بررسی ها مربوط به مقررات منع رفت و آمد بود و در 20 مورد جریمه نقض پروتکل های ایمنی اعمال شد.

علاوه بر این، چندین تجمع افراد زیر سن قانونی بود که متفرق شدند و تعدادی از با کافه ها شکستن قوانین گرفتار شده بودند.

در طول هفته حدود 120 نفر به دلیل تخلف ثبت شده اند.