قیمت ها در ماه آوریل کمی افزایش یافته است


05.05.2021

این مطلب بعدازظهر چهارشنبه توسط موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (STATEC) گزارش شد.

طبق STATEC ، قیمت ها در ماه آوریل کمی افزایش یافته است. در حالی که موسسه به افت کمی در قیمت سوخت اشاره کرد ، سایر کالاها و خدمات کمی گران شده اند.

نرخ تورم سالانه از 2٪ به 2.1٪ افزایش یافت.