311 عفونت در مدارس شناسایی شده است


06.05.2021

وزارت آموزش و پرورش فاش كرد كه از 26 آوریل تا 2 مه 311 عفونت در مدارس كشف شده است.

اکثر این موارد موارد فردی بود و 266 مورد عفونت را در 104 مدرسه مختلف و 4 مرکز صلاحیت تشکیل می دهد.

29 مورد تحت سناریو 2 قرار گرفت و هر کلاس دو عفونت داشت. سناریوی 3 شامل 16 مورد در 7 مدرسه بود که 3-5 کلاس در هر کلاس وجود داشت.

مقامات در هفته گذشته نتوانستند زنجیره خاصی از منشا شیوع پیدا کنند.