اعتراض LCGB برای حقوق رانندگان حرفه ای


07.05.2021

اتحادیه اصناف کراگران خاطرنشان كرد كه رانندگانی كه در خارج از كشور زندگی می كنند سالها سهم بیمه تأمین اجتماعی خود را در لوكزامبورگ پرداخت كرده اند.

اکنون ، اگر بیش از یک چهارم از زمان کار خود را در خارج از کشور بگذرانند ، آنها از سیستم تأمین اجتماعی کشوری که در آن کار می کنند حذف خواهند شد. وضعیتی که اتحادیه اصناف کارگری مسیحی لوکزامبورگ (LCGB) آن را "غیر قابل تحمل" می داند.

حدود 66٪ از بیش از 7000 راننده کامیون در یکی از سه کشور همسایه زندگی می کنند. برای رانندگان اتوبوس ، این نرخ در حدود 23٪ است.