حزب دزدان دریایی ربکا لاو را به عنوان سخنگو جدید انتخاب می کند


08.05.2021

در جریان مجمع عمومی حزب دزدان دریایی که بیشتر بصورت آنلاین برگزار می شد ، ربکا لاو به عنوان سخنگوی جدید حزب انتخاب شد.

لاو 88٪ کل آرا را به دست آورد و جانشین ماری پائول دوندلینگر می شود که فقط 23.5٪ را به دست آورد - بنابراین حدود 60٪ اعضای حزب به او رأی دادند.

لاو اکنون و یکی دیگر، استارسکی فلور با 95٪ آرا votes مجدداً برای یک دوره دیگر انتخاب شد سخنران های حزب هستند.

نماینده مجلس مارک گوگرن به عنوان هماهنگ کننده حزب ادامه خواهد داد. دوره فعلی وی تا سال 2022 ادامه دارد.