20 مدال طلا و 5 مدال نقره برای لوکزامبورگ


10.05.2021

شراب گازدار لوکزامبورگ مانند همیشه با ارزش باقی مانده است ، در مجموع ویناسمول با 5 مدال طلا برنده بزرگ این رقابت شد.

در مسابقه سالانه ، هیئت داوران در هفتاد دسته مختلف جوایز را اهدا می کنند. به غیر از شرکت کنندگان در لوکزامبورگ ، شراب سازان از بخش فرانسه ژورا و همچنین مناطق آلزاس و بورگوندی در این مسابقه شرکت کردند. با توجه به بیماری همه گیر در حال انجام ، مزه و ارزیابی بعدی هر شراب توسط هیئت منصفه محلی انجام شد.

اگر موفقیت آمیز بودن شراب گازدار لوکزامبورگی یه راز باشد ، داستان موفقیت ادامه دارد. در حالی که ده سال پیش ، این کشور به طور متوسط 2.1 میلیون بطری در سال تولید می کرد ، اکنون این تعداد به 3.5 میلیون بطری افزایش یافته است.