لوکزامبورگ 58 دستگاه تنفس به هند می فرستد


10.05.2021

از آنجایی که هند در مبارزه با بیماری همه گیر با مشکلات فزاینده ای روبرو است ، دولت لوکزامبورگ تصمیم گرفت حمایت بیشتری از شبه قاره ارائه دهد.

با کمک ارتش لوکزامبورگ ، ارتش هلند و سازمان حریق و کمک های اولیه لوکزامبورگ ، تجهیزات پزشکی ابتدا به فرودگاه نظامی در ایندهوون هلند منتقل می شوند و از آنجا ، دستگاه ها به دهلی نو منتقل می شوند.

این پرواز توسط فرماندهی حمل و نقل هوایی اروپا سازمان می یابد ، كه دوک اعظم نیز در آن عضو است.