رشته جدید مطالعات سیاسی در  دبیرستان آتنه لوکزامبورگ


11.05.2021

این دبیرستان اعلام کرده است که در متن اصلاح مدرسه ، آنها تصمیم گرفتند یکی از کلاسهای اصلی خود را بعنوان یک دوره ژئوپلیتیک تعریف کنند.

در میان دانش آموزان لوکزامبورگی، بخش یا طبقه خاصی موسوم به بخش "G" وچود دارد که بصورت عامیانه به عنوان "گزینه سطل زباله" تیکیت خورده می شود. این بخش شامل گروهی از دانش آموزان است که هنوز در مورد تعهد در یک رشته خاص بلاتکلیف هستند یا نمرات آنها به آنها اجازه نمی دهد گزینه خاصی را انتخاب کنند.

آتنه لوکزامبورگ اکنون تصمیم گرفته است که بخش G را به عنوان یک دوره سیاسی گرا تصور کند. با این حرکت ، مدرسه امیدوار است که "نمایه ای واضح و جذاب برای این بخش ایجاد کند و تعهد به آن را به یک انتخاب مثبت و آگاهانه تبدیل کند".

این دوره جدید برای اولین بار در طول سال تحصیلی 2021/2022 معرفی می شود.