پلیس در جستجو شاهد - پمپ بنزینی در داسبورگ-پونت قربانی یک سرقت مسلحانه


12.05.2021

این حادثه حوالی ساعت 7.00 عصر روز سه شنبه در پمپ بنزین Q8 رخ داد .

سارق دو کارمند را با اسلحه تهدید کرده و از صندوق پول سرقت می کند. وی سپس با موتورسیکلت تیره در مسیر رودرسهاوزن از صحنه گریخت. مجرم لباس های تیره ای به تن داشت ، اما کفش های کاملاً روشن به پا داشت.

در سرقت هیچ کس آسیب ندید. شاهدان عینی جنایت لطفا از طریق تلفن با مقامات تماس بگیرند (113).