170 نفر به دلیل شکستن محدودیت های Covid طی هفت روز گذشته جریمه شدند


12.05.2021

در طول هفته ، پلیس حدود 250 مورد بررسی معمول انجام داد.

در 85٪ موارد ، پلیس منع رفت و آمد را کنترل کرد. با این حال حوادثی نیز اتفاق افتاد که گروههای بزرگی از مردم که میباست بوسیله پلیس متفرق می شدند ، به ویژه تعداد زیادی از افراد خردسال. علاوه بر این ، پلیس همچنین میزان حداکثر افراد را در مراکز خرید بررسی کرد.

در مجموع 170 جریمه نقدی تعلق گرفت. مثل همیشه ، اکثریت قریب به اتفاق (75٪) موارد نقض قانون منع رفت و آمد بودند.