تاکنون 17 میلیون تست سریع سفارش داده شده است


12.05.2021

لوکزامبورگ مبلغ قابل توجهی برای خرید آزمایشات سریع که در حال حاضر در مدارس استفاده می شود و به زودی در شرکت ها و مهمان نوازی استفاده می شود ، سرمایه گذاری می کند.

در مجموع 17 میلیون آزمایش سریع به دو تولید کننده چینی سفارش داده شده است.

بسته به نوع آزمون ، هزینه یکی از آنها 1.8 یورو است. در مجموع ، تاکنون حدود 26 میلیون یورو برای خرید و توزیع آزمایشات سریع هزینه شده است.

این اطلاعات توسط وزیر بهداشت پاولت لنرت در پاسخ وی به سوال پارلمان توسط اسون کلمنت و مارک گورگن از حزب دزدان دریایی ارائه شده است.