وضعیت مالی صندوق ملی بهداشت در سه شنبه آینده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد


12.05.2021

رومن اشنایدر ، وزیر امنیت اجتماعی ، مذاکرات "چهار جانبه" را رهبری خواهد کرد.

در آخرین دیدار مجدد موضوع بین دولت ، اتحادیه ها ، کارفرمایان و ارائه دهندگان در نوامبر سال گذشته ، اعلام شد که تخمین زده می شود که سال2021 کسری بیش از 100 میلیون یورو را ثبت کند.

قرار است همان گروه نمایندگان روز سه شنبه در موندورف-له باین  باهم دیدار کنند.