فلیکس براز می خواهد تصمیم استعفا از سمت وزیر را لغو کند


12.05.2021

Braz از کناره گیری خود در سال 2019 به عنوان "اجباری و غیر ارادی" یاد کرد.

معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری سابق حزب سبزها در آگوست 2019 دچار حمله قلبی شد و پس از آن چند ماه در بیمارستان بستری شد. چهار هفته پس از این حادثه ، حزب وی از سازماندهی مجدد مواضع دولت خبر داد. در 11 اکتبر ، دوک بزرگ هنری حکمی را که توسط نخست وزیر بتل مطرح شده بود امضا کرد ، که باعث شد مرخصی افتخاری براز رسمی شود.

ژان ماری باولر ، وکیل فلیکس براز ، به خبرنگاران RTL تأیید کرد که دو دادخواست تجدیدنظر جداگانه به دادگاه مربوطه ارائه شده است. اولین مورد استعفا را نشان می دهد ، که براز خودش درخواست نکرد. مورد دوم خلاف مرکز منابع انسانی کارمندان دولت است و مربوط به جبران خسارت غیرقانونی و تبعیض آمیز معاون نخست وزیر سابق است.